No Moore! Doug Jones Wins! Trump, Biden & Clintons Tweet Congrats